Taggat med: talkrypto

Sectra AB i samarbete med Holland

Sectra AB är ett svenskt företag som bygger kryptosystem samt mammografiutrustning. De har nu fått en beställning på 15 miljoner från den holländska säkerhetsmyndigheten.

Beställningen gäller deras talkrypto som går under namnet Tiger XS och är certifierat av EU och NATO.

Sectras beskrivning av produkten:

I mer än hälften av EU:s medlemsländer används Tigerprodukter av beslutsfattare, tjänstemän och militärer för att skydda telefonsamtal mot avlyssning. Tiger XS är certifierad av EU, NATO och flera nationella ackrediteringsinstanser, vilket gör den till den säkraste produkten på marknaden för krypterad telefoni. Användarna kan välja att skydda telefonsamtal över tele-, GSM-, ISDN- och IP-nät samt via satellitsystem. Tiger XS används även för att kryptera SMS, fax och dataöverföringa

 

Läs Sectras pressrelease på Newsdesk.