Flertalet WiFi-sårbarheter i Linux – Beacown

beacown

Uppdatering: Oklart om du måste vara autentiserad på WiFi-nätverket. Men jag tolkar det som att du ej behöver det.

Flertalet WiFi-relaterade säkerhetsbrister har uppdagats i Linux-kerneln. Minst tre stycken av dessa sårbarheter kan leda till fjärrexekvering av godtycklig kod (Remote-code-Execution, RCE).

Säkerhetsforskare vid universitetet TU Darmstadt har uppdagat bristerna som alla återfinnes i kernelns mac80211-ramverk. Dessa sårbarheter har föranlett att bl.a. en ny version av Tails har släppts.

Det finns även ett Github-repo med Proof-of-concept här:

Lista med sårbarheterna:

CVE-2022-41674: fix u8 overflow in cfg80211_update_notlisted_nontrans
	(max 256 byte overwrite) (RCE)
CVE-2022-42719: wifi: mac80211: fix MBSSID parsing use-after-free
	use after free condition (RCE)
CVE-2022-42720: wifi: cfg80211: fix BSS refcounting bugs
	ref counting use-after-free possibilities (RCE)
CVE-2022-42721: wifi: cfg80211: avoid nontransmitted BSS list corruption
	list corruption, according to Johannes will however just make it endless loop (DOS)
CVE-2022-42722: wifi: mac80211: fix crash in beacon protection for P2P-device
	NULL ptr dereference crash (DOS)
Jonas Lejon

Om Jonas Lejon

En av sveriges främsta experter inom cybersäkerhet med över 20 års erfarenhet. Frågor? Kontakta mig på: [email protected] eller LinkedIn Twitter

Kommentarer inaktiverade.