Vill du jobba med cybersäkerhet?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) söker ett antal olika befattningar inom området :

Vill du arbeta med säkerhet i cyberfysiska system?
Vill du arbeta med informationssäkerhet i nationella samverkanssystem?
Vill du arbeta med teknisk omvärldsbevakning och analys vid CERT-SE?
Vill du arbeta med strategisk analys av informations- och cybersäkerhet?

 

handlar om industriella informations- och styrsystem (). Rekryterar din organisation inom området kryptering eller IT-säkerhet? Kontakta oss gärna så sprider vi budskapet.

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>