Avanonymsering av Tor

HD Moore som är grundare av MetaSploit har lagt tid på att undersöka huruvida det är möjligt att få reda på det riktiga IP-nummret hos slutanvändare som använder sig av Tor. Resultatet är att det är möjligt om användaren inte använder sig av +Torbutton+Privoxy.

Du kan testa själv om din Tor-konfiguration är säker genom att gå in på följande sajt:

http://metasploit.com/data/decloak/

is unique in that it can obtain the DNS server addresses used by a web browser by combining the results of multiple application protocols into a single test”

One comment

  1. oyvinds

    ”(..) det är möjligt om användaren inte använder sig av Tor+Torbutton+Privoxy? FAIL.

    Det är möjligt med konfigurasjon som gjör det möjligt.

    Plugins som Java, Flash, Quicktime, Itunes gjör det i vissa fall möjligt.

    Med lynx er det inte möjligt. :-)

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>