FreeBSD krypterar direkt i processorn

Med nya versionen av FreeBSD 8.2 så stödjs AESNI vilket är ett antal nya instruktioner för att genomföra AES kryptoberäkningar direkt i processorn:

The FreeBSD crypto(4) framework (opencrypto) now supports XTS-AES (XEX-TCB-CTS, or XEX-based Tweaked Code Book mode with CipherText Stealing), which is defined in IEEE Std. 1619-2007.[r214254]

De nya instruktionerna är:

AESENC Perform one round of an AES encryption flow
AESENCLAST Perform the last round of an AES encryption flow
AESDEC Perform one round of an AES decryption flow
AESDECLAST Perform the last round of an AES decryption flow
AESKEYGENASSIST Assist in AES round key generation
AESIMC Assist in AES Inverse Mix Columns
PCLMULQDQ Carryless multiply (CLMUL). [2

Prestandan med dessa nya instruktioner kan beskrivas enligt följande: ”28.0 cycles per byte to 3.5 cycles per byte” vilket blir ungefär nio gånger bättre prestanda. Se källa

Vi skrev även om detta 2008:

Jonas Lejon

Om Jonas Lejon

En av sveriges främsta experter inom cybersäkerhet med över 20 års erfarenhet. Frågor? Kontakta mig på: [email protected] eller LinkedIn Twitter

Skriv en kommentar