Google Wave Kryptering #2

I en kommentar av en av våra läsare med alias EDBM fick vi följande förklarande gällande den kryptering som Google Wave använder:

TLS/SSL har två funktioner: Autentisering (i första hand av servern) och kryptering, där serverautentisering är obligatoriskt men kryptering är valbart genom val av ”TLS cipher”, där man kan välja bort kryptering om man vill, vilket skulle kunna vara vad man gör om man väljer ”Optional”.

Formuleringen har ingenting alls att göra med om certifikatet är ”självsignerat”. Termen ”självsignerat certifikat” är för övrigt missvisande, det man menar är egentligen att servercertifikatet inte är certifierat en välkänd CA utan bara ett ad hoc-certifikat som man själv har utfärdat.

Se orginalinlägget: kryptera.se/google-wave-kryptering

Jonas Lejon

Om Jonas Lejon

En av sveriges främsta experter inom cybersäkerhet. Kontakta mig gärna på telefonnummer 010 1889848 eller [email protected] om Er organisation behöver hjälp med cybersäkerhet. LinkedIn Twitter

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>