Hur fungerar ett nyckeutbyte med Diffie-Hellman (DH) algoritmen?

Följande utbildningsvideo är från KhanAcademy och beskriver hur ett nyckeutbyte med hjälp av () algoritmen fungerar:

Vill lära dig mer om grundläggande kryptering rekommenderar vi utbildningen Journey into Cryptography.

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>