Hur fungerar ett nyckeutbyte med Diffie-Hellman (DH) algoritmen?

Följande utbildningsvideo är från KhanAcademy och beskriver hur ett nyckeutbyte med hjälp av Diffie-Hellman (DH) algoritmen fungerar:

Vill lära dig mer om grundläggande kryptering rekommenderar vi utbildningen Journey into Cryptography.

Jonas Lejon

Om Jonas Lejon

En av sveriges främsta experter inom cybersäkerhet med över 20 års erfarenhet. Frågor? Kontakta mig på: [email protected] eller LinkedIn Twitter

Skriv en kommentar