Krypterad information i molnet

Att lägga ut okrypterad information i eller dekryptera/kryptera information är något som många företag undviker och väljer därför att de inte litar på molntjänsterna. Nu visar det sig att i en uppsats från 2009 att detta inte är ett problem om såkallad ”” används.

For example, someone could send an encrypted database of medical records to a cloud computing provider, secure in the knowledge that they could use the service to work on the data as usual without ever decrypting it. The results of a search could be sent to the data’s owner, who could decode it on his own system. The same approach could secure webmail or online office suites.

Se mer på Technology Review.

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>