Protokollidentifering

Två svenska IT-säkerhetsforskare har släppt en ny publikation vid namn  ”Breaking and Improving Protocol Obfuscation” (pdf) som behandlar ämnet . Närmare specifikt hur, eller om det är möjligt att identifiera nätverkstrafik som försöker att dölja sig på nätverket.

Protokoll såsom , , och lyckades att identifieras på nätverket. Svårast att hitta på nätverket var tydligen Skype.

Enligt publikationen är målet med forskningen inte att förbättra nuvarande filtreringssystem som tar bort utan att hjälpa dem att bli bättre och således svårare att upptäcka.

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>