Taggat med: bittorrent

Krypterad BitTorrent nedladdning med uTorrent

Det är relativt lätt att slå på stöd för krypterad BitTorrent-nedladdningar. Åtminstone om du använder dig av uTorrent.

Gå bara in på Inställningar -> BitTorrent och under ”Protocol Encryption” sätt till Aktiverat eller Tvingad.

Skärmdump enligt följande:

Protokollkryptering (PE) är en gemensam specifikation mellan Azureus och uTorrent. Den är utformad för att kringgå strypning och / eller blockering av BitTorrent-trafik av din internetleverantör.

Du kan läsa mer här.

 

Protokollidentifering

Två svenska IT-säkerhetsforskare har släppt en ny publikation vid namn  ”Breaking and Improving Protocol Obfuscation” (pdf) som behandlar ämnet protokollidentifiering. Närmare specifikt hur, eller om det är möjligt att identifiera nätverkstrafik som försöker att dölja sig på nätverket.

Protokoll såsom Skype, BitTorrent, och eMule lyckades att identifieras på nätverket. Svårast att hitta på nätverket var tydligen Skype.

Enligt publikationen är målet med forskningen inte att förbättra nuvarande filtreringssystem som tar bort fildelningsprotokoll utan att hjälpa dem att bli bättre och således svårare att upptäcka.