Så håller Google sin molntjänst Google Cloud säker med KVM

Google Cloud använder sig av open-source hypervisorn KVM för dess molntjänster Google Compute Engine och Google Container Engine. Google är ett företag som ställer mycket höga krav på säkerheten och har genomfört ett antal olika säkerhetshöjande åtgärder i KVM.

Genom nedan olika åtgärder så arbetar Google med att höja säkerheten:

  • Proaktivt arbete – Googles erkända IT-säkerhetsforskare arbetar kontinuerligt med att försöka identifiera nya zero-days i KVM och rapporterar dessa tillbaka till KVM-projektet.
  • Reducera attackytan – Genom att ta bort komponenter som inte behövs så kan attackytan reduceras. Sådana delar är exempelvis äldre drivrutiner för möss och tangentbord. Även så begränsar Google den instruktionsuppsättning som KVM emulerar.
  • Använder inte QEMU – Genom att utveckla en egen virtualisering mot hårdvaran kan även attacker minskas. Google har ett begränsat antal hårdvaruplattformar som de behöver stödja som rullar i deras olika datacenters. Även så stödjer Google inte korsarkitektur för olika värd/gäst-kombinationer.
  • Uppstart och kommunikation – Google använder ett unikt förfarande för kommunikation mellan värd och gäst med hjälp av kryptografiska nycklar. Dessa nycklar används för att säkerställa autentisering och auktorisering.
  • Snabba åtgärder – Internt har Google en strikt SLA som medger snabba och effektiv åtgärder vid eventuella säkerhetsbrister.
  • Noggrann releaseprocess – Vid utrullning av nya versioner så används en gedigen kontroll av säkerheten. Enbart ett fåtal anställda vid Google har tillgång till byggsystemet och kan göra ändringar i källkoden.

Tittar vi historiskt på attacker såsom Rowhammer eller Venom så går dessa inte att utföra alternativt så har Google utvecklat övervakningsverktyg för att detektera dessa. Även så genomför Googles säkerhetsteam löpande fuzzing-tester av mjukvaran för att identifiera nya sårbarheter (se bl.a. OSS-fuzz).

På följande föredrag så berättar Googles Andrew Honing även om Googles KVM-säkerhetsförbättringar:

Jonas Lejon

Om Jonas Lejon

En av sveriges främsta experter inom cybersäkerhet med över 20 års erfarenhet. Frågor? Kontakta mig på: [email protected] eller LinkedIn Twitter

Skriv en kommentar