Taggat med: keyczar

Google krypterar snett i Keyczar

En sårbarhet har identifierats i Google Keyczar av kryptogurun Nate Lawson. Nate skriver på sin blogg:

”I recently found a security flaw in the Google Keyczar crypto library. The impact was that an attacker could forge signatures for data that was “signed” with the SHA-1 HMAC algorithm (the default algorithm).”

För mer info se: rdist.root.org/2009/05/28/timing-attack-in-google-keyczar-library

Krypto från Google: Keyczar

Google har nyligen släppt ett bibliotek för att lätt hantera kryptografiska funktioner såsom nyckelhantering,

kryptering och dekryptering för Java samt Python.

Exempel på hur Keyczar används för att kryptera:

	Crypter crypter = new Crypter("/path/to/your/keys");
	String ciphertext = crypter.encrypt("Secret message");

Lätt va?

Läs mer på Google Security bloggen eller på keyczar.org