Taggat med: myndigheter

Föråldrade it-system hos många myndigheter

Föråldrade it-system hos många myndigheter

Riksrevisionen släppte under morgonen en ny rapport där de har tittat på förekomsten av föråldrade IT-system hos cirka 60 större myndigheter.

Slutsatserna i rapporten är att det förekommer föråldrade IT-system i ett stort antal myndigheter samt att många myndigheter har dessutom ett eller flera verksamhetskritiska it-system som är föråldrade.

Givetvis är bristfällig cybersäkerhet en stor risk när det gäller föråldrade IT-system och 80 procent av myndigheterna uppger att man har svårigheter att upprätthålla eftersträvad nivå av informationssäkerhet.

Och när det gäller verksamhetskritiska system svarar 12 procent av myndigheterna att det är ett problem att upprätthålla eftersträvad nivå av informationssäkerhet för samtliga eller en majoritet av de verksamhetskritiska systemen.

Tittar vi på återkommande riskanalsyer så det också rätt dystert ut:

Men hur många verksamhetskritiska system finns det då hos våra myndigheter? Det varierar otroligt mycket mellan 2 och 800 där medelvärdet är 47 och en median på 11,5. Ett fåtal myndigheter har ett stort antal system och vanligtvis så är det 10–12 verksamhetskritiska it-system på myndigheterna.

Här kan du ladda hem rapporten:

Riksrevisionen: Föråldrade it-system – hinder för en effektiv digitalisering
Riksrevisionens rapport: Föråldrade it-system – hinder för en effektiv digitalisering.pdf

Bilaga 2: Enkätfrågor till myndigheter

Bilaga 3: Frågeformulär till Regeringskansliet