TomLib (LibTomCrypt)

Är du less på att använda OpenSSL när du skriver C-kod? Då tycker jag att du ska testa TomLib vilket är ett antal C-bibliotek som hjälper dig med dina kryptografiskt relaterade beräkningar:

LibTom Projects are public domain open source libraries written in portable C. The libraries supports a variety of cryptographic and algebraic primitives designed to enable developers and students to pursue the field of cryptography much more efficiently. Currently the projects consist of three prominent libraries (LibTomCrypt, LibTomMath and TomsFastMath) which form the bulk of the source contributions.

Along with the source contributions, the LibTom projects also aim to serve an educational capacity. The libraries are very well commented, with clear and concise source. The code itself tells quite a story for those interested in learning how modern cryptography ticks. However, they would not be complete without the massive amount of documentation that accompanies the projects. Currently there are over 600 pages of LibTom Project documentation spread throughout the five projects.

LibTomCrypt är skrivet av Tom St Denis och första versionen sågs December 2001 och kallades då för MyCrypt.

Ladda hem LibTomCrypt: http://libtom.org/?page=download&newsitems=5&whatfile=crypt

Det finns även en portering till Python här: http://libtom.org/files/pyTomCrypt-v0.16.zip

Jonas Lejon

Om Jonas Lejon

En av sveriges främsta experter inom cybersäkerhet med över 20 års erfarenhet. Frågor? Kontakta mig på: [email protected] eller LinkedIn Twitter

Skriv en kommentar