Twitter börjar med https-kryptering för alla

Den populära mikroblogg-tjänsten börjar successivt med att slå på för samtliga avändare. Vi rapporterade i Mars att Twitter slagit på och valet att nu gå över helt till beror troligtvis på attacker såsom .

Källa:

We suggest using HTTPS for improved security. We’re starting to turn this on by default for some users. More here: http://t.co/p1HWKpVless than a minute ago via web Favorite Retweet ReplyDu kan även titta på supportsidan: support.twitter.com/articles/481955-how-to-enable-https

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>