AB Cryptoteknik (Hagelin/Crypto AG)

Just nu så pågår en utställning i Holland om den tyska underrättelsetjänsten AIVD Bild från blackbag.nl(General Intelligence and Security Service) där även en del av Svensk kryptohistoria finns med, nämligen kryptomaskinen Hagelin C 446 A som tillverkades år 1945 av . Företaget finns kvar än idag och heter då Crypto AG och återfinnes i Schweiz.

Arvid Gerhard Damm grundade företaget i Stockholm år 1920 och togs senare över av den rysk-födde svensken Boris Hagelin som flyttade företaget till 1952.

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>