Taggat med: AB Cryptoteknik

AB Cryptoteknik – Hagelin Crypto AG

Bild från blackbag.nl

Just nu så pågår en utställning i Holland om den tyska underrättelsetjänsten AIVD (General Intelligence and Security Service) där även en del av Svensk kryptohistoria finns med, nämligen kryptomaskinen Hagelin C 446 A som tillverkades år 1945 av AB Cryptoteknik (eller AB Cryptograph som det hette från början). Företaget finns kvar än idag och heter då Crypto AG och återfinnes i Schweiz.

Arvid Gerhard Damm grundade företaget i Stockholm år 1920 och togs senare över av den rysk-födde svensken Boris Hagelin som flyttade företaget till 1952.

Uppdatering 2020-02-12: Crypto AG har hamnat i pressen på grund av en uppmärksammad artikel i Washington Post som hävdar att CIA var en av de hemliga delägarna i Crypto AG.