BloodHound CE ”Six Degrees of Domain Admin”

Bloodhound Community Edition

Säkerhetsverktyget Bloodhound finns nu ute i en ny utgåva vid namn BloodHound Community Edition (CE). BloodHound skapades 2016 av Rohan Vazarkar, Will Schroeder och Andy Robbins. Den har laddats ner närmare 500 000 gånger och har över 12 000 användare i BloodHound Community Slack. BloodHound har rekommenderats av US Cybersecurity, Infrastructure Security Agency (CISA) och av Microsoft för att hjälpa till att säkra Microsoft Active Directory och Azure AD.

BloodHound CE är den nya och fria, öppna versionen av BloodHound och som alltid kommer alltid att vara gratis under en Apache 2.0-licens. Den delar nu kodbas och dokumentation med BloodHound Enterprise (BHE), vilket innebär konsekventa och högkvalitativa uppdateringar. Från bl.a. SpecterOps som står bakom utvecklingen till stor del.

Nya funktioner och förbättringar

  • Ny arkitektur: BloodHound CE har en arkitektur med flera front-end och back-end komponenter, inklusive Postgres och Neo4J databaser, ett nytt REST API och en helt ny frontend-webbapplikation
  • Förenklad implementering: Alla komponenter presenteras nu i en helt containeriserad modell, vilket gör det enklare att köra BloodHound CE (se nedan)
  • Nytt GUI: Det nya gränssnittet är helt ombyggt och använder design och komponenter från BloodHound Enterprise, med diverse förbättringar
  • Säkerhet och autentisering: Nya funktioner inkluderar Cypher-inmatning, cachade frågeresultat och möjligheten att hantera användare och autentisering

Introduktion av BloodHound API

BloodHound API är en autentiserad REST API som accepterar och returnerar JSON-formaterad data. Det öppnar spännande möjligheter för att fråga BloodHound och få tillförlitlig, välformaterad data som kan användas som indata för andra verktyg.

Vad är nästa steg?

Denna första release av BloodHound CE är ett tidigt tillgänglighetsbygge. Applikationen är fullt funktionell och stabil, men det finns några kända buggar som arbetas med. Feedback är mycket välkommen, och du kan gå med i BloodHound Slack eller rapportera problem på BloodHound GitHub-repo.

Denna release markerar en helt ny era för BloodHound CE, med en helt ombyggd applikation som delar en gemensam kodbas med BHE. Detta innebär snabbare och enklare uppdateringar och community-bidrag i framtiden.

Ladda hem och testa nya BloodHound CE

Teamet tillhandahåller en docker-compose YAML-fil som enkelt kan laddas hem och startas. Ungefär något liknande bör fungera väl:

$ mkdir bloodhound-ce && cd bloodhound-ce
$ wget https://raw.githubusercontent.com/SpecterOps/BloodHound/main/examples/docker-compose/docker-compose.yml
$ docker compose up

Sen väntar du ett stund och läser texten som visas på skärmen när du kör docker compose up, där står lite intressant information som är viktig att ta del av. Bl.a. så står lösenordet till webbgränssnittet som du kan behöva. Exempelvis:

Bloodhound docker compose password

Du loggar sedan in mot localhost:8080 med din webbläsare och användarnamnet admin med lösenordet som visades upp.

Bloodhound Community Edition login

Om du inte har en demo-miljö eller liknande och vill testa lite så finns det ett github-repo med test-data som du kan importera till Bloodhound (kolla även BadBlood):

Viktigt att poängtera är att det inte finns något enkelt sätt i GUI:t att ladda upp JSON/ZIP-filer, som det fanns i tidigare versioner av Bloodhound. Det sättet jag gjorde var att använda python-programmet bloodhound import från Fox IT, installeras genom följande kommando:

pip install bloodhound_import

Sedan kan man köra:

for a in *.json; do bloodhound-import -p 7687 -dp bloodhoundcommunityedition -du neo4j $a; done

Observera att detta kräver att du exponerar port 7687 från Neo4j-containern. Det gör du enklast genom att modifiera docker-compose.yml. Viktigt att poängtera att lösenordet ovan som är bloodhoundcommunityedition bör ändras.

Nu bör demo-datat vara importerat och du kan använda API:et eller webb GUI:t. För mer information om REST API:et se apiclient.py samt följande supportsida hur du skapar upp API-nycklar.

Hur du enklast identifierar brister och tar över ett Windows AD är utanför denna guide.

Jonas Lejon

Om Jonas Lejon

En av sveriges främsta experter inom cybersäkerhet med över 20 års erfarenhet. Frågor? Kontakta mig på: [email protected] eller LinkedIn Twitter

Kommentarer inaktiverade.