Faktorisering av stora heltal

Om du är intresserad av av stora heltal rekommenderar vi nedan text från 2007.

Faktorisering av heltal är ett problem som fascinerat matematiskt intresserade människor i alla tider. Jakten på rekordstora likaså. Om vi tar ett stort tal visar det sig vara mycket lättare att avgöra om det är  än att hitta faktorerna. Detta kan verka förvånande men det är faktiskt inte så underligt. Att vara ger en mängd följdegenskaper och en användbar egenskap är som säger att om p är primtal och a är ett tal mellan 1 och p − 1 så ger ap-1 rest 1 vid divsion med p.

Läs texten om faktorisering av stora heltal i sin helhet här via Forskning.se (pdf).

One comment

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>