Dåliga slumptal i Ubuntu och Debian

En allvarlig brist har upptäckts i Debian och Debianbaserade distributioner som innebär att det är möjligt att förutspå vilka nycklar som genereras. Felet ligger i paketet OpenSSL och används exempelvis när nycklar skapas för SSH och SSL/HTTP.

Läs mer: http://wiki.debian.org/SSLkeys

Jonas Lejon

Om Jonas Lejon

En av sveriges främsta experter inom cybersäkerhet med över 20 års erfarenhet. Frågor? Kontakta mig på: [email protected] eller LinkedIn Twitter

Skriv en kommentar