Google Lösenordsdekryptering

GooglePasswordDecryptor är ett nytt verktyg från SecurityXploded som dekrypterar de som använder i sina skrivbordsprodukter. Följande produkter klarar verktyget av att dekryptera från:

  • Google Talk
  • Google Picassa
  • Google Desktop Seach
  • Gmail Notifier
  • Internet Explorer (all versions from 4 to 8)
  • Google Chrome

Skärmdump:

Här kan du läsa mer och ladda hem verktyget:

securityxploded.com/googlepassworddecryptor.php

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>