Kryptobugg i SNMPv3

Amerikanska US-CERT har gått ut med en varning där de berättar att SNMPv3  ( RFC  3410) med tillhörande säkerhetsmekanism (RFC 3414) innehåller en allvarlig säkerhetsbugg. Den felaktiga koden förkortar nämligen den HMAC som används till 1 byte vilket gör det tämligen trivialt att göra en så kallad brute-force attack.

Denna säkerhetsbugg återfinns främst i Net-SNMP och UCD-SNMP vilket är mycket vanligt förekommande programvaror på Internet.

Läs det fullständiga meddelandet här.

Jonas Lejon

Om Jonas Lejon

En av sveriges främsta experter inom cybersäkerhet med över 20 års erfarenhet. Frågor? Kontakta mig på: [email protected] eller LinkedIn Twitter

Skriv en kommentar