Taggat med: snmp

Kryptobugg i SNMPv3

Amerikanska US-CERT har gått ut med en varning där de berättar att SNMPv3  ( RFC  3410) med tillhörande säkerhetsmekanism (RFC 3414) innehåller en allvarlig säkerhetsbugg. Den felaktiga koden förkortar nämligen den HMAC som används till 1 byte vilket gör det tämligen trivialt att göra en så kallad brute-force attack.

Denna säkerhetsbugg återfinns främst i Net-SNMP och UCD-SNMP vilket är mycket vanligt förekommande programvaror på Internet.

Läs det fullständiga meddelandet här.