NaCl: Networking and Cryptography library

NaCl är ett nytt krypteringsbibliotek som (Technische Universiteit Eindhoven) och Daniel J. Bernstein (University of Illinois, Chicago) står bakom. Utvecklingen är sponsrad av EU:s program FP7

Biblioteket är mycket lätt och använda, vanligtvis så genomförs nedan steg vid kryptering med hjälp av RSA + AES:

  • Generate a random AES key.
  • Use the AES key to encrypt the message.
  • Hash the encrypted message using SHA-256.
  • Read the sender’s RSA secret key from ”wire format.”
  • Use the sender’s RSA secret key to sign the hash.
  • Read the recipient’s RSA public key from wire format.
  • Use the recipient’s public key to encrypt the AES key, hash, and signature.
  • Convert the encrypted key, hash, and signature to wire format.
  • Concatenate with the encrypted message.

Men med så anropas enbart funktionen crypto_box som gör allt i ett steg.

One comment

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>