Taggat med: djb

NaCl: Networking and Cryptography library

NaCl är ett nytt krypteringsbibliotek som Tanja Lange (Technische Universiteit Eindhoven) och Daniel J. Bernstein (University of Illinois, Chicago) står bakom. Utvecklingen är sponsrad av EU:s program FP7

Biblioteket är mycket lätt och använda, vanligtvis så genomförs nedan steg vid kryptering med hjälp av RSA + AES:

  • Generate a random AES key.
  • Use the AES key to encrypt the message.
  • Hash the encrypted message using SHA-256.
  • Read the sender’s RSA secret key from ”wire format.”
  • Use the sender’s RSA secret key to sign the hash.
  • Read the recipient’s RSA public key from wire format.
  • Use the recipient’s public key to encrypt the AES key, hash, and signature.
  • Convert the encrypted key, hash, and signature to wire format.
  • Concatenate with the encrypted message.

Men med NaCl så anropas enbart funktionen crypto_box som gör allt i ett steg.