Norge skrotar e-val

VALGDet råder en politisk oenighet i Norge om huruvida elektronisk röstning är framtiden eller ej. På grund av denna oenighet så skrotar man nu helt prov och försöksverksamheten relaterad till e-val.

 Det har varit en politisk kontrovers om försöken och parlamentet har upprepade gånger diskuterat frågan. Regeringen vill säkerställa högt förtroende finns för val i Norge, och tror att det är olyckligt politisk kontrovers i samband med det faktiska genomförandet av valet, säger kommun-och moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Utifrån de försök som genomförts år 2011 samt 2013 så dras slutsatsen att det ej är värt att spendera mer tid och pengar på elektroniska val över Internet.

Här kan du ladda hem rapporten om val över Internet:

Rapport Internettvalg

Källa

Jonas Lejon

Om Jonas Lejon

En av sveriges främsta experter inom cybersäkerhet. Kontakta mig gärna på telefonnummer 010 1889848 eller [email protected] om Er organisation behöver hjälp med cybersäkerhet. LinkedIn Twitter

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>