Ny lokal sårbarhet i Linux Netfilter

Netfilter

Netfilter är generellt den del i Linux-kerneln som handhar brandväggsfunktionalitet. Sårbarheten är av typen heap out of bounds write och medger att lokala användare kan eskalera sina behörigheter till root (administratör). Sårbarheten har fått CVE-2023-32233 reserverat och identifierades av Patryk Sondej samt Piotr Krysiuk

Denna sårbarhet är framförallt extra allvarlig för att den går att använda för så kallade ”container escape” attacker där det går att bryta sig ur en container-baserad miljö. Sårbarheten gäller samtliga nuvarande Linux-kernelversioner inklusive version 6.3.1. Oklart i dagsläget huruvida Android är sårbart för denna säkerhetsbrist.

Sårbarhet för att utnyttja denna kod har av misstag publicerats via en E-postlista. Observera också att även om kernelmodulen nf_tables som är sårbar, ej är laddad så tillåter många Linux-distros att automatiskt ladda in kernel-moduler som en vanlig användare.

Jonas Lejon

Om Jonas Lejon

En av sveriges främsta experter inom cybersäkerhet med över 20 års erfarenhet. Frågor? Kontakta mig på: [email protected] eller LinkedIn Twitter

Kommentarer inaktiverade.