Ny version av Tor Browser samt Tails

Angrepp mot TorEn ny version av Tor Browser samt Tails släpptes nyss. Denna version åtgärdar ett antal säkerhetsbrister som uppdagats i Firefox.

Följande säkerhetsbrister åtgärdas i Firefox:

  • 2014-90 Apple CoreGraphics framework on OS X 10.10 logging input data to /tmp directory
  • 2014-89 Bad casting from the BasicThebesLayer to BasicContainerLayer
  • 2014-88 Buffer overflow while parsing media content
  • 2014-87 Use-after-free during HTML5 parsing
  • 2014-85 XMLHttpRequest crashes with some input streams
  • 2014-83 Miscellaneous memory safety hazards (rv:34.0 / rv:31.3)

Du kan som vanligt ladda hem Tor Browser här:

Jonas Lejon

Om Jonas Lejon

En av sveriges främsta experter inom cybersäkerhet med över 20 års erfarenhet. Frågor? Kontakta mig på: [email protected] eller LinkedIn Twitter

Skriv en kommentar