Svenska regeringen stödjer krypteringsnätverket Tor

har sedan tidigare beslutat att avsätta 150 miljoner kronor till projekt som stödjer  och på Internet.

Ett av dessa projekt som får pengar genom UD och är krypterings och anonymiseringsnätverket (). Förutom så får även , , Civil Rights Defenders och dela på de 30 miljoner som nu Sida betalar ut.

– Censur och online-kontroll tenderar att öka. Det svenska biståndet ska bidra till att internet fungerar som ett verktyg för transparens, ansvarsutkrävande och positiv förändring för människor som lever i fattigdom och förtryck, säger .

Det är i dagsläget oklart hur mycket pengar som går till Tor av dessa 30 miljoner. Carl Bildt om yttrandefrihet och demokrati på Internet:

Läs även:

  • Pressmeddelandet från Sida

 

One comment

  1. kaj

    Datalagringsdirektivet, FRA, IPRED, Littorins IP-adresser… olika regeler för olika människor. Nätfriheten i europa verkar inte vara nåt man vill värna dessvärre, hycklare är de allihopa! :(

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>