Riksbanken: Cyberattacker har blivit vanligare

går nu ut och varnar för att cyberangrepp mot det finansiella systemet. I den senaste rapporten från med titel Finansiell stabilitet 2016 så ägnas ett helt fördjupningskapitel på fyra sidor åt cyberangrepp.

I denna fördjupning så pekar Riksbanken bl.a. på att cyberangreppen ökade med 38 procent globalt under 2015 (källa PWC:s rapport Turnaround and transformation in cybersecurity).

Även så pekar man på den attack som genomfördes mot -systemet i Bangladesh centralbank under Februari 2016.

Behöver Er organisation hjälp med cybersäkerhet? Kontakta Triop AB 

Riksbankens system förstora betalningar går under benämningen  (här kan du se samtliga deltagare). Och RIX är själva navet i det svenska finansiella systemet och där även transaktioner mot RIX distribueras till SWIFT-nätverket.

Och vad detta betyder beskrivs i rapporten enligt följande:

Detta innebär att ett cyberangrepp mot någon del av dessa sammanlänkade nätverk kan hota den finansiella stabiliteten i Sverige men även internationellt

RIX-systemet
Övergripande bild på

Även så framgår det i rapporten att allt fler aktörer i det finansiella systemet väljer att outsourca sin IT-infrastruktur. Och även om Finansinspektionen utövar tillsyn mot banker och finansiella infrastrukturföretag så framgår följande:

I dag finns det inte någon myndighets om bedriver direkt tillsyn av externa leverantörer av IT‐tjänster till finansiella företag och har mandat att besluta om sanktioner samt vidta åtgärder gentemot dessa externa leverantörer. Ett uttalat ansvar och mandat i detta avseende skulle sannolikt underlätta arbetet med att belysa och minska de risker som kan uppstå när ett fåtal externa leverantörer av IT‐tjänster ansvarar för en stor del av den finansiella sektorns IT‐drift.

Här kan du ladda hem rapporten i sin helhet som PDF:

Riksbanken Finansiell Stabilitet 2016

Jonas Lejon

Om Jonas Lejon

En av sveriges främsta cybersäkerhetsexperter med nästan 20 års erfarenhet inom området och en bakgrund från FRA och Försvarsmakten. Kontakta mig gärna på telefonnummer 010 1889848 eller [email protected] om Er organisation behöver hjälp med cybersäkerhet. LinkedIn Twitter

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>