Så gick intrånget mot FireEye till

Uppdaterat 2020-12-15: SolarWinds har i sin 8-K anmälan till US Securities and Exchange Commission angett följande: ”SolarWinds currently believes the actual number of customers that may have had an installation of the Orion products that contained this vulnerability to be fewer than 18,000”. Detta kan betyda att 18000 installationer har genomförts med bakdörren.

Uppdatering 2020-12-16: Bra analys av bakdörren av Qeeqbox.

Uppdatering 2020-12-17: Jag glömde i en tidigare version av detta blogginlägg att länka till källan som bekräftar att det är via SolarWinds som angriparna tog sig in hos FireEye, den källan återfinner du här.

Sent igårkväll så släpptes information om hur FireEye hackades via en så kallad supply-chain attack. Allt tyder på att intrånget genomfördes av APT29, Cozy Bear som är en grupp som kopplas mot ryska staten samt att en mjukvara från SolarWinds användes som intrångsvektor. Förutom FireEye så kunde även APT29 läsa mail under några månader på amerikanska myndigheten U.S. Treasury and Commerce.

APT29 placerade en bakdörr i SolarWinds mjukvara Orion som används för nätverksövervakning någon gång under mars-juni 2020. Den mjukvaran kommunicerade hem till SolarWinds som vanligt men kunde även fjärrstyra datorn som hade bakdörren installerad. Troligtvis genomförds intrånget mot SolarWinds genom deras byggsystem eftersom bakdörren också var signerad med SolarWinds certifikat.

Bland SolarWinds kunder kan man hitta en intressant lista med organisationer:

Bland kunder listas Volvo, Ericsson och Telenor. Oklart om det är just Orion som används av dessa kunder eftersom SolarWinds är ett stort företag med många produkter.

Bakdörren återfanns i filen SolarWinds.Orion.Core.BusinessLayer.dll. Och bl.a. Microsoft Defender kan upptäcka denna bakdörr som Solorigate. Andra namn för bakdörren är även SUNBURST samt operation UNC2452.

Att bakdörren var oupptäckt enbart under några månader beror troligtvis på att angriparna blev giriga och ville komma åt mer information i fler system. När spåren började att nystas upp så pekade de på SolarWinds produkt Orion och att ge sig på FireEye som är specialister på att göra IT-forensiska utredningar är troligtvis en bidragande faktor till att bakdörren inte blev så långlivad.

Intressant i denna historia är också att lokala VPS-anslutningar (virtuella privata servrar) inom landet användes för att inte väcka misstanke mot trafik som går utom landet. Även framhäver FireEye följande som också är intressant:

After a dormant period of up to two weeks, the malware will attempt to resolve a subdomain of avsvmcloud[.]com. The DNS response will return a CNAME record that points to a Command and Control (C2) domain. The C2 traffic to the malicious domains is designed to mimic normal SolarWinds API communications

Kontrollera alltså dina PCAP-filer eller brandväggsloggar efter DNS-uppslag mot avsvmcloud[.]com, förslagsvis under hela 2020. Här är ett exempel när jag söker efter denna information i Moloch (numera Arkime):

Bakdörren finns uppladdad på VX Underground här och läs även på om reproducerbara byggen som jag skrev om 2017, vilket är en av flera metoder för att försvåra denna typ av attack.

IOC:er

  • b91ce2fa41029f6955bff20079468448
  • 02af7cec58b9a5da1c542b5a32151ba1
  • avsvmcloud[.]com

Se även FireEyes Yara-regler på Github här samt länken i början av detta blogginlägg.

Jonas Lejon

Om Jonas Lejon

En av sveriges främsta experter inom cybersäkerhet med över 20 års erfarenhet. Frågor? Kontakta mig på: [email protected] eller LinkedIn Twitter

2 comments

  1. Pingback: Så genomfördes ransomware-attacken mot Coop • Cybersäkerhet och IT-säkerhet

Skriv en kommentar