Säkerhetspolisens årsbok 2019

Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisen släppte nyligen sin årsbok för året 2019 och jag tänkte tolka cyber-relaterade bitar från årsboken.

Först och främst så får det nya cybersäkerhetscentret en hel del utrymme, och om du vill läsa mer om det rekommenderar jag följande blogginlägg.

Kina pekas ut och kinesiska underrättelsehotet omfattar nu även cyberspionage.

Locked Shields är en cyberövning där personal från Säpo medverkat. Den gick av stapeln 10–11 april 2019 och Sverige placerade sig på en tredje plats. Locked Shields anordnas av Natos cyberförsvarscenter, CCDCOE i Estland.

En bild som förevisar hur cyberspionage går till är med i årsboken. Inte så mycket nytt här:

Detta tyckte jag dock var intressant och värt att trycka lite extra på:

Cyberhotet riskerar att få allvarliga konsekvenser för samhällets funktionalitet. Den genomgripande digitaliseringen, att fler enheter kopplas upp mot internet samt fortsatt stora brister i it-säkerheten innebär att riskerna för störningar i samhällsviktiga verksamheter ökar. Även cyberangrepp som riktas mot mål i andra länder kan få allvarliga följdverkningar i Sverige. 

Speciellt det sista stycket är av intresse: Även cyberangrepp som riktas mot mål i andra länder kan få allvarliga följdverkningar i Sverige. Vad kan betyda är att vi har långa och komplexa leverantörskedjor där svenska organisationer kan vara underleverantörer till underleverantörer till ett mål.

Det kan också betyda att bakdörrar som placeras hos leverantörer av IT-utrustning eller mjukvara som är avsedda för ett annat mål också kan hamna hos svenska organisationer. Ett exempel på detta är Operation ShadowHammer där uppdateringar till ASUS-datorer innehöll en bakdörr.

Värt att nämna är att även 5G samt IoT (Internet of Things), AI (artificiell intelligens) också förekommer. Där Säpo ser dessa som exempel kring teknikutveckling och säkerhet för kommande åren.

Glöm inte heller att det behövs samråd med Säpo om en säkerhetskänslig verksamhet ska driftsätta ett system eller göra en väsentlig förändring i ett informationssystem som hanterar säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Det är viktigt att Säpo är med tidigt i processen för att kunna lämna vägledning i säkerhetsskyddsfrågor. Beroende på hur omfattande samrådet är genomförs flertalet dialoger.

Det slutliga yttrandet, som utgår från säkerhetsskyddsbedömningen, kommer att lämnas sent i processen när verksamheten är klar med alla tester som visar att alla säkerhetsskyddskrav är uppfyllda. Sedan när yttrandet från Säpo lämnas kan verksamheten fatta beslut om driftgodkännande. 

Även framgår det att myndigheten avser att intensifiera tillsynen inom säkerhetsskydd och där ingår bl.a. penetrationstester av it-system, där sårbarheter i systemen identifieras.

Årsboken slutar med att tre medarbetare presenteras där en av dessa är ”Alexander” som jobbat med IT-forensik.

Här kan du ladda hem årsboken i sin helhet:

Jonas Lejon

Om Jonas Lejon

En av sveriges främsta experter inom cybersäkerhet med över 20 års erfarenhet. Frågor? Kontakta mig på: [email protected] eller LinkedIn Twitter

Skriv en kommentar