Sex nya sårbarheter i OpenSSL

opensslAtt desto fler ögon som tittar på kod leder till säkrare mjukvara råder det ingen tvivel om. Allt sedan Heartbleed-sårbarheter uppdagades i har flertalet personer granskat koden och identifierat brister.

Nu släpper OpenSSL nya versioner som åtgärdar minst sex av dessa identifierade bristerna. Den allvarligaste medger att en angripare kan modifiera innehållet i en krypterad anslutning mellan klient och server.

Dock så måste både server och klient inneha en sårbar version för att attacken ska gå att genomföras. Samtliga OpenSSL-versioner på klientsidan är sårbara men enbart version 1.0.1 samt 1.0.2-beta1 på serversidan.

  • ChangeCipherSpec: / MITM vulnerability (CVE-2014-0224)

Övriga brister som åtgärdats är följande:

  • recursion flaw (CVE-2014-0221)
  • DTLS invalid fragment vulnerability (CVE-2014-0195)
  • SSL_MODE_RELEASE_BUFFERS NULL pointer dereference (CVE-2014-0198)
  • SSL_MODE_RELEASE_BUFFERS session injection or denial of service (CVE-2010-5298)
  • Anonymous denial of service (CVE-2014-3470)

Här kan du läsa mer om sårbarheterna:

Samt:

Jonas Lejon

Om Jonas Lejon

En av sveriges främsta experter inom cybersäkerhet. Kontakta mig gärna på telefonnummer 010 1889848 eller [email protected] om Er organisation behöver hjälp med cybersäkerhet. LinkedIn Twitter

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>