Taggat med: DTLS

Sex nya sårbarheter i OpenSSL

opensslAtt desto fler ögon som tittar på kod leder till säkrare mjukvara råder det ingen tvivel om. Allt sedan Heartbleed-sårbarheter uppdagades i OpenSSL har flertalet personer granskat koden och identifierat brister.

Nu släpper OpenSSL nya versioner som åtgärdar minst sex av dessa identifierade bristerna. Den allvarligaste medger att en angripare kan modifiera innehållet i en krypterad anslutning mellan klient och server.

Dock så måste både server och klient inneha en sårbar version för att attacken ska gå att genomföras. Samtliga OpenSSL-versioner på klientsidan är sårbara men enbart version 1.0.1 samt 1.0.2-beta1 på serversidan.

  • ChangeCipherSpec: SSL/TLS MITM vulnerability (CVE-2014-0224)

Övriga brister som åtgärdats är följande:

  • DTLS recursion flaw (CVE-2014-0221)
  • DTLS invalid fragment vulnerability (CVE-2014-0195)
  • SSL_MODE_RELEASE_BUFFERS NULL pointer dereference (CVE-2014-0198)
  • SSL_MODE_RELEASE_BUFFERS session injection or denial of service (CVE-2010-5298)
  • Anonymous ECDH denial of service (CVE-2014-3470)

Här kan du läsa mer om sårbarheterna:

Samt: