Taggat med: NATO

IBM:s mobila cybercentral C-TOC

Föregående vecka fick jag en inbjudan att se IBM:s nya koncept vid namn C-TOC. Förkortningen står för Command Cyber Tactical Operations Center och kan liknas med en mobil cybercentral.

Med denna mobila central så kan grupper öva inför olika cyber-relaterade krisscenarion eller snabbt sätta ihop en grupp som arbetar med en verklig incident.

Under ledning av IBM:s representant Alexandra Kroon så genomförde vi ett övningsscenario som gick ut på att testa påfrestningen för en grupp som utsätts för en cyberattack på flera plan samtidigt.

BOOM på tidslinjen ovan är när incidenten utspelar sig. Bild: Kryptera.se

Fordonet har även bra med datorkapacitet samt möjlighet till flertalet uppkopplingar samt elgenerator för reservkraft.

Bild: IBM

Och att IBM har inspirerat av militära fordon råder det ingen tvekan om. Här nedan är en bild på FMV:s mobila ledningssystem som följer samma princip med mobila expanderbara utrymmen:

Bild: FMV

Jag är en stor förespråkare av att civila sektorn bör öva mer och har mycket att lära från det militära på det området. Vilket jag framhöll bl.a. på mitt inledningstal på Skyddsmässan.

Ytterligare ett exempel är den internationella NATO-övningen Locked Shields 2019 där Sverige hamnade på tredje plats.

En färsk global studie visar att 77 % av de svarande inte har en krisplan för cybersäkerhetsintrång och av de som har det är det mer än hälften som inte testar eller tränar inför en attack.

Att vara förberedd på en incident behöver inte kosta massor av tid eller pengar utan till att börja med gäller det att ha processer på plats vid olika typer av händelser. Sen är det givetvis bra att testa dessa processer under mer stressade och obekväma former eller när förmågan att kommunicera är begränsad.

Några grundläggande frågeställningar:

  • Vem ringer jag när X inträffar?
  • Vad svarar jag när media ringer?
  • Hur kontaktar jag X om mobiltelefonin eller E-posten inte fungerar?
  • Kan vi, och hur kan vi återställa funktion på system X?

När många saker inträffar samtidigt kan det även vara bra att föra en krigsdagbok över vem som ringde när och vad som uppgavs. Även måste organisationen vara förberedd på en utdragen incident som kan vara flera dygn eller veckor.

Sectra Tiger godkänt för CONFIDENTIAL

Sectra Tiger/S 7401NATO har nu godkänt Sectras kryptotelefon Tiger/S 7401. för nivå CONFIDENTIAL. Telefonen går att använda över 2G, 3G samt satellitsystemen Iridium, Inmarsat och Thuraya.

Protokoll som telefonen stödjer är blandnannat:

  • SCIP (Secure Communications Interoperability Protocol)
  • SCIP-233 keysets 0x0009 (SCIP-231)
  • 0xF801 (extension of SCIP-231).

Den har 110h standbytid samt går att prata krypterat eller okrypterat under 2.2h. Även så är denna telefon kompatibel med Sectra Tiger/XS som är godkänd upp till NATO SECRET. Även så är Tiger/S 7401 under utvärdering för nivå NATO SECRET (testas av SECAN) och EU SECRET.