Verbatim NAS kan innehålla kryptobakdörr

Företaget säljer ett () med stöd för kryptering. Denna kryptering använder sig av det populära LUKS (Linux Unified Key Setup) som är öppen källkod.

Vid en analys av produkten genomförd av den tyska IT-säkerhetsförtaget så hittades två installerade nycklar även fast bara en hade matats in.

Verbatim har ännu ej kommenterat denna extra nyckel som ej återfinnes i någon dokumentation om produkten .

Se följande bild:

Källa: H

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>