Taggat med: heise Security

Verbatim NAS kan innehålla kryptobakdörr

Företaget Verbatim säljer ett NAS (Network Attached Storage) med stöd för kryptering. Denna kryptering använder sig av det populära LUKS (Linux Unified Key Setup) som är öppen källkod.

Vid en analys av produkten genomförd av den tyska IT-säkerhetsförtaget heise Security så hittades två installerade nycklar även fast bara en hade matats in.

Verbatim har ännu ej kommenterat denna extra nyckel som ej återfinnes i någon dokumentation om produkten PowerBay DataBank NAS.

Se följande bild:

Källa: H