Kina vill ha dina krypterinsnycklar

En ny lag i som blir aktiv denna vecka säger att 13 olika system såsom anti-spam, brandväggar, databaskryptering etc måste certifieras av Kinas Certification and Accreditation Administration (CNCA) där en process även är att lägga vantarna på privata nycklar. Detta kommer troligtvis även att drabba produkter som exporteras från till andra länder.

Läs mer på ComputerWorld.

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>