Taggat med: Cyber Europe

IT-Krisövningen Cyber Europe 2014

Den europeiska IT-säkerhetsmyndigheten ENISA (European Network and Information Security Agency) anordnade IT-säkerhetsövningen Cyber Europe 2014 (CE 2014) för tredje gången.

Övningen som gick av stapeln den 30 oktober hade mer än 200 organisationer från 29 länder inom Europa. Syftet var att pröva och stärka förmågan att hantera cyberkriser. Cyber Europe går vartannat år och gick således 2012 sist.

Deltagarna i övningen är experter både från privata och offentliga sektorn. Övningen styrdes från ENISAs huvudkontor i Aten och var en så kallad distribuerad övning. Det betyder att de övade sitter på sina ordinarie arbetsplatser och löser uppgifter enligt de gängse rutiner som finns.

Under övning prövades upparbetade arbetsformer och metoder för att samverka inom EU och övriga länder inom Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA).

Bilder från övningen:

S1020131

S1020165

S1020139

S1020104

Bild från Portugals lokala deltagande:

Cyber Europe 2014 Portugal
Bildkälla: OneMagazine

Mer läsning på ENISA:s hemsida:

Troligtvis kommer även en evalueringsrapport inom kort som beskriver utfallet av övningen. Från CE2012 finnes följande resultat: