Taggat med: Google ClientLogin

Google glömmer att kryptera i Android

Google har tabbat sig och skickar ut såkallade authTokens okrypterat på nätverket från mobitelefoner med operativsystemet Android. Denna authToken kan sedan snappas upp och kan användas för åtkomst till tjänster hos Google. Detta förfarande är en del av Google ClientLogin.

authToken kan användas i 14 dagar och kan snappas upp med hjälp av det trådlösa nätverk som finnes i telefonen (wifi).

Källa: University of Ulm