Taggat med: krypterad fildelning

Krypterad BitTorrent nedladdning med uTorrent

Det är relativt lätt att slå på stöd för krypterad BitTorrent-nedladdningar. Åtminstone om du använder dig av uTorrent.

Gå bara in på Inställningar -> BitTorrent och under ”Protocol Encryption” sätt till Aktiverat eller Tvingad.

Skärmdump enligt följande:

Protokollkryptering (PE) är en gemensam specifikation mellan Azureus och uTorrent. Den är utformad för att kringgå strypning och / eller blockering av BitTorrent-trafik av din internetleverantör.

Du kan läsa mer här.