Taggat med: PAN-OS

Ny Palo Alto Networks GlobalProtect-sårbarhet

Uppdatering 2: Att stänga av telemetri är ej längre rekommenderat åtgärd för att förhindra utnyttjande av sårbarheten:

Uppdatering: Sårbarheten har CVE-2024-3400

En ny sårbarhet utnyttjas aktivt mot Palo Alto Networks tjänst GlobalProtect som är en del av dess operativsystem PAN-OS. CVSS är absolut högsta (10) och är därmed mycket kritisk och bör åtgärdas snarast. Sårbarheten medger att en angripare över nätverket kan exekvera kommandon som root mot enheten.

Cloud NGFW, Panorama appliances och Prisma Access berörs ej av denna sårbarhet. Inte heller andra typer av enheter som använder sig av PAN-OS.

Sårbarheten gäller för PAN-OS 10.2, PAN-OS 11.0 och PAN-OS 11.1 där GlobalProtect och telemetri är aktiverat. För att temporärt göra så att sårbarheten ej kan utnyttjas av en angripare så rekommenderar Palo Alto Networks att telemetri temporärt stängs av enligt följande instruktion. Patchar är på väg och förväntas bli färdiga den 14:e april.

Lista med sårbara enheter:

Palo Alto Networks PAN-OS