Taggat med: The Wassenaar Arrangemanget

IT-Säkerhetsmjukvara nu under exportkontroll

waFör några dagar sedan så enades ett 41 länder om att uppdatera The Wassenaar Arrangemanget (WA) som begränsar vad som får exporteras från de länder som skrivit under avtalet.

Sverige är ett av dessa länder och exporten kontrolleras av myndigheten ISP.

Dessa nya uppdateringar innefattar bl.a. IT-säkerhetsmjukvara som försvårar upptäckt av övervakningsmjukvara.

För att försöka sammanställa dessa uppdateringar inom IT-säkerhet:

Mjukvara..

  • som ändrar ett programs naturliga exekveringsväg med hjälp av externa instruktioner. Exempelvis exploits eller cracks.
  • som exfiltrerar information från en dator eller nätverksenhet.
  • som försvårar upptäckt på nätverk/Internet. Exempelvis i syfte att kringgå intrångsdetekeringsprodukter (IDS).

Skärmdump från sida 209 i WA:

WA