Taggat med: Vietnam

Användningen av Tor har fördubblats

Nyligen så påpekade Roger Dingledine som är projektledare för anonymiseringstjänsten Tor att användningen har fördubblats på kort tid:

Tor användare

 

Och vad detta kan bero på diskuteras flitigt, några teser som lagts fram är följande:

  • The Pirate Bays webbläsare Pirate Browser som använder Tor
  • Människor är rädda för underrättelsetjänster såsom NSA i samband med läckor från Snowden
  • Google Play öppnade nyligen för användare från Syrien. Dessa kan då använda Tor-klienter i Android-telefoner
  • En av de länder som ökat mest är Vietnam (se statistik här)
  • Skadlig kod (botnet) som nyttjar Tor