Två nya allvarliga sårbarheter i TeamCity

JetBrains Teamcity

Det amerikanska säkerhetsföretaget Rapid7 har identifierat två nya allvarliga sårbarheter i JetBrains TeamCity CI/CD-server.

Sårbarheterna är enligt följande två CVEer:

  • CVE-2024-27198 – Denna sårbarhet gör att det är möjligt att ta sig förbi autentiseringen genom CWE-288 ”Authentication Bypass Using an Alternate Path or Channel”
  • CVE-2024-27199 – Gör också att det är möjligt att ta sig förbi autentisering i webbkomponenten genom CWE-22 ”Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory/Path Traversal”

Dessa två sårbarheter har CVSS score på 9.8 (Critical) respektive 7.3 (High). Jetbrains som är företaget bakom TeamCity har släppt ett blogginlägg om sårbarheterna samt rekommenderar att organisationer uppdaterar till version 2023.11.4 snarast.

A remote unauthenticated attacker can leverage this to take complete control of a vulnerable TeamCity server.

Källa samt mer information hittas hos Rapid7.

Jonas Lejon

Om Jonas Lejon

En av sveriges främsta experter inom cybersäkerhet med över 20 års erfarenhet. Frågor? Kontakta mig på: [email protected] eller LinkedIn Twitter

Kommentarer inaktiverade.