Radio1 om Tor och anonymitet

intervjuar den svenska utvecklaren om , the onion routing network.

Tor själva beskriver Linus på följande sätt:

Linus Nordberg, Advocate, Developer

Swedish advocate for Tor, anonymous communications research, and employee at NORDUnet. Works on implementing in Tor.

Här nedan kan du lyssna på avsnittet. Även så medverkar i slutet av sändningen.

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>