Taggat med: Dan Egerstad

Radio1 om Tor och anonymitet

Gabriella Lahti på Radio1 intervjuar den svenska utvecklaren Linus Nordberg om Tor, the onion routing network.

Tor själva beskriver Linus på följande sätt:

Linus Nordberg, Advocate, Developer

Swedish advocate for Tor, anonymous communications research, and employee at NORDUnet. Works on implementing IPv6 in Tor.

Här nedan kan du lyssna på avsnittet. Även så medverkar Dan Egerstad i slutet av sändningen.