Taggat med: a5/2

Avlyssna mobiltelefoni (GSM)

Den tyska hackergruppen THC har en intressant Wiki-sida där de samlar all information relaterad till GSM. Det sker ständigt uppdateringar och majoriteten av projekten använder sig av en mjukvaruradio (SDR) från Ettus Research som heter USRP och tillsammans med GNU Radio.

Priset på denna utrustning ligger strax under 10 000 kronor och då kan du få in GSM trafik i hemmet på följande sätt:

1. Installera hårdvara samt mjukvara (GNU Radio)

2. Hitta en basstation i din närhet med hjälp av följande beskrivning: Find a GSM base station manually using a USRP

3. Använd sedan python-scriptet sr_rx_cfile.py som följer med GNU radio för att dumpa ner trafiken från basstationfrekvensen under 10 sekunder:

# samples=`expr 64000000 / 118 ’*’ 10`
# ./usrp_rx_cfile.py -d 118 -f 940.8M -N $samples 940.8Mhz_118.cfile

Och glöm inte att byta ut 940.8M mot den frekvens du hittat i steg 2

4. Ladda hem och packa upp gsmsp.

5. Gör en symlänk från ovan nedsparad fil till signa.data och kör sedan run.sh:

# cd ~/gsmsp
# ln -sf /wherever/the/cfile/is/940.8Mhz_118.cfile signal.data
# ./run.sh

Du kommer då att troligtvis få ut detaljerad information om GSM-protokollet. Talet är så klart krypterat.

Läs även del två i denna serie här.